OPERASI : APA YANG KAMI SEMAK?

Fokus kami adalah isu-isu yang memberi impak kepada kehidupan (live and livelihood) masyarakat terutamanya yang tinggal di Malaysia.

Oleh itu isu yang memberi impak kepada keharmonian masyarakat, keselamatan, rutin kehidupan dan kesan ekonomi menjadi bahan yang kami utamakan untuk disemak.

Buat masa ini MyCheck tidak memberi fokus kepada bahan-bahan terkait dengan isu politik. (Namun kami sedia maklum ada perkara dalam kehidupan kita yang tidak dapat lari daripada kaitan dengan politik).

Kami berharap platform ini benar-benar dapat memberi pencerahan kepada isu yang menjadi kerisauan segenap lapisan masyarakat.

© 2020 MyCheck. Hak Cipta Terpelihara.